מהן היתרונות של מצלמות גוף?

מצלמות גוף נתפסות כמפתח לרפורמה במשטרה ובגופים מפקחים. אך האם הן מגבירות את האחריות על מחלקות האכיפה והפיקוח? האם היא מתאימה לכל גוף מפקח, פרטי או מוסדי?  לאחרונה אנו ערים לביקוש גבוה מצד עיריות לרכוש מצלמות גוף וטכנולוגיה תומכת לצורך אכיפה, תיעוד, הרתעה ואחסון נתונים של צוותי הפיקוח מהשטח.   במשך שנים בודקים רשויות אכיפת […]